Xem Phim > Phim Bộ > Truyền Thuyết Về Trời và Đất (Phim Đài Loan, Thuyết Minh T.Việt 23/23 Tậo AVI)

Truyền Thuyết Về Trời và Đất (Phim Đài Loan, Thuyết Minh T.Việt 23/23 Tậo AVI)


Ngày: 3.15.2009
Người Đăng: Bí ẩn


Truyền Thuyết Về Trời và Đất hay còn gọi là Khai Thiên Lập Địa hoặc Thiên Địa Truyền Kỳ. - Truyen Thuyet Ve Troi va Dat

Nội dung :
Đây là câu chuyện thần thoại truyền kỳ, nói về thời “ Phục Hy tạo thế, Nữ Oa vá trời”. Lời truyền tụng về Nhân văn thủy tổ Phục Hy chiến thiên đấu địa, đánh soái lang đuổi hổ báo bắt yêu ma với khí khái dân tộc, tự cường bất khuất .
Bộ phim kể lại câu chuyện tình yêu đầy thê mỹ truyền kỳ của Phục Hy và Nữ Oa , lấy bối cảnh thiên đình thần thoại sau khi bàn cổ khai thiên lập địa triều thị ra tổ tiên của loài người …
Phục Hy và Nữ Oa có những cống hiến lớn đối với vận mệnh nhân loại : Nữ Oa nắn đất tạo người, luyện đá vá trời còn Phục Hy sáng tạo ra “tiên thiên bát quái” nhìn thấy nhện dệt mạng mà làm ra lưới đánh cá… đã khiến người đời sau cảm thấy sự anh minh và trí tuệ của tổ tiên.
Cuối cùng Phục Hy đã đồng quy ư tận trong trận chiến với ác ma. Con trai thứ của Phục Hy là Xích Long dẫn theo một số con dâu đi về đảo Bành Hồ, tiếp nối con đường Nữ Oa dũng cảm, kẻ trước người sau dẫn đường con cháu Hoa Hạ tiến dần vào thời đại ngư lạp mới …
Bát ngát Hoa Hạ trên dưới tám ngàn năm, trải qua vô số lịch sử tang điền, lưu truyền mãi những câu chuyện truyền kỳ của thế gian ...
Với các diễn viên :
Tiêu Ân Tuấn vai Phục Hy
Hà Lâm vai Nữ Oa
Lý Đình Nghi vai Hoa Tư (mẹ của Phục Hy)

TẬP 01.
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 02 :
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 03 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 04 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 05 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 06 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 07 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 08 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 09 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 10 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 11 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 12 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 13 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 14 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 15 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 16 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 17 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
TẬP 18 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 19 .
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 20.
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 21.
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
TẬP 22.
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
TẬP 23.
01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download

If you download using the Mega Manager (MM), feel free to highlight and copy the links below into the MM to start your downloading..

TẬP 01.
01 : http://www.megaupload.com/?d=1M4A40GC
02 : http://www.megaupload.com/?d=RUKCN0B1
03 : http://www.megaupload.com/?d=0XNAO8KP
04 : http://www.megaupload.com/?d=OJ03PEI6
05 : http://www.megaupload.com/?d=HMH3NU2Y
06 : http://www.megaupload.com/?d=92EE2LN5
07 : http://www.megaupload.com/?d=HAJPLSTN
08 : http://www.megaupload.com/?d=UJPNU9PO
09 : http://www.megaupload.com/?d=F0ENCXIM
10 : http://www.megaupload.com/?d=TTPIDHI0
TẬP 02 :
01 : http://www.megaupload.com/?d=JFJW7BTQ
02 : http://www.megaupload.com/?d=OK5ZW5AY
03 : http://www.megaupload.com/?d=RV6OMREH
04 : http://www.megaupload.com/?d=YR47QD99
05 : http://www.megaupload.com/?d=33W3HLAK
06 : http://www.megaupload.com/?d=OHURFXZ4
07 : http://www.megaupload.com/?d=R2ZL5OB5
08 : http://www.megaupload.com/?d=ANUMMD1B
09 : http://www.megaupload.com/?d=1AOSSORU
10 : http://www.megaupload.com/?d=EQ4G4W22
TẬP 03 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=6MS37IY0
02 : http://www.megaupload.com/?d=964UX1VX
03 : http://www.megaupload.com/?d=TAO0IBWN
04 : http://www.megaupload.com/?d=528K3ED4
05 : http://www.megaupload.com/?d=8WJAMPTW
06 : http://www.megaupload.com/?d=AL0NFW8B
07 : http://www.megaupload.com/?d=R8II1C4G
08 : http://www.megaupload.com/?d=S57PB9ZK
09 : http://www.megaupload.com/?d=XRZG4NSR
10 : http://www.megaupload.com/?d=5NOZN4VJ
TẬP 04 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=OF0HSOT7
02 : http://www.megaupload.com/?d=TPZ93R8P
03 : http://www.megaupload.com/?d=3H6VRMVR
04 : http://www.megaupload.com/?d=QH5HGRKF
05 : http://www.megaupload.com/?d=7AO7AXKS
06 : http://www.megaupload.com/?d=RR7RE981
07 : http://www.megaupload.com/?d=EMNVAJA8
08 : http://www.megaupload.com/?d=N495ESRD
09 : http://www.megaupload.com/?d=0KA9G5JA
10 : http://www.megaupload.com/?d=35L94V49
11 : http://www.megaupload.com/?d=I2K6CH7L
12 : http://www.megaupload.com/?d=W6OF9XMR
TẬP 05 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=K26GKHRC
02 : http://www.megaupload.com/?d=8A0C29RX
03 : http://www.megaupload.com/?d=7QK83ZL3
04 : http://www.megaupload.com/?d=Q0XU8C3O
05 : http://www.megaupload.com/?d=OP45S7ZA
06 : http://www.megaupload.com/?d=SMHB2TUO
07 : http://www.megaupload.com/?d=VKUHX7JW
08 : http://www.megaupload.com/?d=WUM79HGQ
09 : http://www.megaupload.com/?d=KADX5YS2
10 : http://www.megaupload.com/?d=MI3U8VYO
11 : http://www.megaupload.com/?d=35GWMYVZ
12 : http://www.megaupload.com/?d=T7HYROFF
TẬP 06 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=7OG4D2SY
02 : http://www.megaupload.com/?d=3MZTBZUG
03 : http://www.megaupload.com/?d=JGB90N3Q
04 : http://www.megaupload.com/?d=ES47CGTB
05 : http://www.megaupload.com/?d=AYG9HG7F
06 : http://www.megaupload.com/?d=HSWQ0QWQ
07 : http://www.megaupload.com/?d=LT84IB0W
08 : http://www.megaupload.com/?d=Q0TNBYLI
09 : http://www.megaupload.com/?d=KU1NIFCO
10 : http://www.megaupload.com/?d=LT90TV3E
11 : http://www.megaupload.com/?d=IRFYJCM1
12 : http://www.megaupload.com/?d=2YMMDG8V
TẬP 07 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=8BMNNJTY
02 : http://www.megaupload.com/?d=VYREXAX5
03 : http://www.megaupload.com/?d=DI7ORU7U
04 : http://www.megaupload.com/?d=SJY9JPI0
05 : http://www.megaupload.com/?d=DDUFSV05
06 : http://www.megaupload.com/?d=YSK6QEAS
07 : http://www.megaupload.com/?d=F8YETOIZ
08 : http://www.megaupload.com/?d=EB5F1RMZ
09 : http://www.megaupload.com/?d=51AC7NOJ
10 : http://www.megaupload.com/?d=817P7BPY
11 : http://www.megaupload.com/?d=669RR0VW
12 : http://www.megaupload.com/?d=4DRREJWO
TẬP 08 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=SJEXGGBU
02 : http://www.megaupload.com/?d=J9MDBYTW
03 : http://www.megaupload.com/?d=00ZF8NIZ
04 : http://www.megaupload.com/?d=WPI7UG0Q
05 : http://www.megaupload.com/?d=JIS1EC2W
06 : http://www.megaupload.com/?d=NCZ5ZBY6
07 : http://www.megaupload.com/?d=XQ9O5TY4
08 : http://www.megaupload.com/?d=3LODLHOZ
09 : http://www.megaupload.com/?d=ELUY4SJB
10 : http://www.megaupload.com/?d=AHIJ7MHG
11 : http://www.megaupload.com/?d=341NGXPJ
12 : http://www.megaupload.com/?d=CFGXQZV0
TẬP 09 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=4CGOF9PA
02 : http://www.megaupload.com/?d=K3O372JJ
03 : http://www.megaupload.com/?d=12MA1935
04 : http://www.megaupload.com/?d=BLTDCOBX
05 : http://www.megaupload.com/?d=JE4M935J
06 : http://www.megaupload.com/?d=8OUSM76G
07 : http://www.megaupload.com/?d=6UNJQ56G
08 : http://www.megaupload.com/?d=Q943D3BO
09 : http://www.megaupload.com/?d=NPYY3X3H
10 : http://www.megaupload.com/?d=VXGOT9DW
TẬP 10 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=FF8EUHVM
02 : http://www.megaupload.com/?d=SQ40R33W
03 : http://www.megaupload.com/?d=ZL1W53IL
04 : http://www.megaupload.com/?d=XEANN3FQ
05 : http://www.megaupload.com/?d=URDP43BV
06 : http://www.megaupload.com/?d=DBE0QX2C
07 : http://www.megaupload.com/?d=2O843D5P
08 : http://www.megaupload.com/?d=KO4FOVOZ
09 : http://www.megaupload.com/?d=4AVGSJDG
10 : http://www.megaupload.com/?d=TGQ0ENOL
TẬP 11 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=5UZV97DP
02 : http://www.megaupload.com/?d=QKKWUTI4
03 : http://www.megaupload.com/?d=BH5ZKH4E
04 : http://www.megaupload.com/?d=C3A6YXYJ
05 : http://www.megaupload.com/?d=91ZMCD8L
06 : http://www.megaupload.com/?d=EIIEHW0D
07 : http://www.megaupload.com/?d=TRT29KV1
08 : http://www.megaupload.com/?d=NWQG8TK5
09 : http://www.megaupload.com/?d=R6ZWTNNX
10 : http://www.megaupload.com/?d=NHE6VLCW
TẬP 12 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=EOTUIO6W
02 : http://www.megaupload.com/?d=X1VMJ5Z1
03 : http://www.megaupload.com/?d=6E3S0FNG
04 : http://www.megaupload.com/?d=IR30G1S6
05 : http://www.megaupload.com/?d=VLLMF70H
06 : http://www.megaupload.com/?d=TZJ7S4JD
07 : http://www.megaupload.com/?d=GJEYOYGB
08 : http://www.megaupload.com/?d=BMP209X0
09 : http://www.megaupload.com/?d=ETL2FBXS
10 : http://www.megaupload.com/?d=P71VL50W
TẬP 13 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=QY6J9ASG
02 : http://www.megaupload.com/?d=D34ZT6DM
03 : http://www.megaupload.com/?d=EW0Y907D
04 : http://www.megaupload.com/?d=KIHPB4D9
05 : http://www.megaupload.com/?d=9LGEI7QT
06 : http://www.megaupload.com/?d=V45169XM
07 : http://www.megaupload.com/?d=YL7CCMCV
08 : http://www.megaupload.com/?d=5U9DL3RQ
09 : http://www.megaupload.com/?d=D34UG3RK
10 : http://www.megaupload.com/?d=QFY83SNG
TẬP 14 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=DZ7F2D1R
02 : http://www.megaupload.com/?d=7OQ9RR99
03 : http://www.megaupload.com/?d=HYR0FD5N
04 : http://www.megaupload.com/?d=VY8MJ3OG
05 : http://www.megaupload.com/?d=VZOU1P3P
06 : http://www.megaupload.com/?d=U94HTNOX
07 : http://www.megaupload.com/?d=VBUNM6A9
08 : http://www.megaupload.com/?d=EZGJ22D6
09 : http://www.megaupload.com/?d=PG437TPK
10 : http://www.megaupload.com/?d=DEQZJJBS
TẬP 15 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=88KYNWIA
02 : http://www.megaupload.com/?d=CBNL2NGG
03 : http://www.megaupload.com/?d=E7NXUJD7
04 : http://www.megaupload.com/?d=68JS2ZX7
05 : http://www.megaupload.com/?d=1SHS5SE6
06 : http://www.megaupload.com/?d=2WJ11M8S
07 : http://www.megaupload.com/?d=19GUOYEQ
08 : http://www.megaupload.com/?d=05HDK6A2
09 : http://www.megaupload.com/?d=PEJKF1L8
10 : http://www.megaupload.com/?d=M3HCCEUZ
TẬP 16 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=J9XVNA93
02 : http://www.megaupload.com/?d=5L0YR78U
03 : http://www.megaupload.com/?d=LTGRTAQU
04 : http://www.megaupload.com/?d=T02SKOAJ
05 : http://www.megaupload.com/?d=L22TSZVC
06 : http://www.megaupload.com/?d=8H4PE311
07 : http://www.megaupload.com/?d=6N0Q8R80
08 : http://www.megaupload.com/?d=3E1KMGR6
09 : http://www.megaupload.com/?d=77T7B977
10 : http://www.megaupload.com/?d=812QE11M
TẬP 17 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=V41HMLR0
02 : http://www.megaupload.com/?d=3CFS6K0Q
03 : http://www.megaupload.com/?d=11NLVU9F
04 : http://www.megaupload.com/?d=034JJ503
05 : http://www.megaupload.com/?d=GQ8SEPB5
06 : http://www.megaupload.com/?d=D0MAGQGF
07 : http://www.megaupload.com/?d=FCT84CO1
08 : http://www.megaupload.com/?d=1R12JRGW
09 : http://www.megaupload.com/?d=UOWGXYXW
10 : http://www.megaupload.com/?d=LBCKX3S5
TẬP 18 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=8WVNJ4M2
02 : http://www.megaupload.com/?d=IUEAFQ1O
03 : http://www.megaupload.com/?d=QHKEAZMH
04 : http://www.megaupload.com/?d=DO04OZ83
05 : http://www.megaupload.com/?d=IJWOYKXK
06 : http://www.megaupload.com/?d=G80H9B7Z
07 : http://www.megaupload.com/?d=UDNLMUGW
08 : http://www.megaupload.com/?d=P6TF8HA2
09 : http://www.megaupload.com/?d=7SM3XS86
10 : http://www.megaupload.com/?d=KWISGPAB
11 : http://www.megaupload.com/?d=5WG6VM42
12 : http://www.megaupload.com/?d=W9I1NW65
TẬP 19 .
01 : http://www.megaupload.com/?d=5A1PQRNU
02 : http://www.megaupload.com/?d=6S1L5JQH
03 : http://www.megaupload.com/?d=SVINHGPV
04 : http://www.megaupload.com/?d=HHHZVIFL
05 : http://www.megaupload.com/?d=R9D9DV1B
06 : http://www.megaupload.com/?d=P66ONATL
07 : http://www.megaupload.com/?d=UJG9ZZOI
08 : http://www.megaupload.com/?d=2KVF2BR8
09 : http://www.megaupload.com/?d=3YL87K00
10 : http://www.megaupload.com/?d=D8NX4KFB
11 : http://www.megaupload.com/?d=A0PK2CYB
12 : http://www.megaupload.com/?d=0J5YUYZ4
TẬP 20.
01 : http://www.megaupload.com/?d=N4QWO6K0
02 : http://www.megaupload.com/?d=BALGOM4U
03 : http://www.megaupload.com/?d=2PZOV5W5
04 : http://www.megaupload.com/?d=TPQQWKNN
05 : http://www.megaupload.com/?d=3NVXTJP3
06 : http://www.megaupload.com/?d=T0R7GAM6
07 : http://www.megaupload.com/?d=H9YTMX8A
08 : http://www.megaupload.com/?d=C4JCBUM5
09 : http://www.megaupload.com/?d=ARQBRJEN
10 : http://www.megaupload.com/?d=PWS09VNS
11 : http://www.megaupload.com/?d=0ONDD2TN
12 : http://www.megaupload.com/?d=BJUK85MV
TẬP 21.
01 : http://www.megaupload.com/?d=7ZVOKWHH
02 : http://www.megaupload.com/?d=Q3I0M4BU
03 : http://www.megaupload.com/?d=ISU2HQIP
04 : http://www.megaupload.com/?d=SHQFXQ87
05 : http://www.megaupload.com/?d=5F6C3YY1
06 : http://www.megaupload.com/?d=Y5RQX6QG
07 : http://www.megaupload.com/?d=OM6JP01I
08 : http://www.megaupload.com/?d=RX5KMB3P
09 : http://www.megaupload.com/?d=9VSEE309
10 : http://www.megaupload.com/?d=1HSDJ70A
11 : http://www.megaupload.com/?d=4OHCS72Y
12 : http://www.megaupload.com/?d=KR8UR19M
TẬP 22.
01 : http://www.megaupload.com/?d=RG2PWQWM
02 : http://www.megaupload.com/?d=KKRTO4UA
03 : http://www.megaupload.com/?d=L1A453JN
04 : http://www.megaupload.com/?d=TNKLQN6J
05 : http://www.megaupload.com/?d=8W2X64R8
06 : http://www.megaupload.com/?d=D6OV4JBV
07 : http://www.megaupload.com/?d=15MCJB55
08 : http://www.megaupload.com/?d=Y0LKWDT8
TẬP 23.
01 : http://www.megaupload.com/?d=BUXW64AJ
02 : http://www.megaupload.com/?d=81YTL5KN
03 : http://www.megaupload.com/?d=T3QJJH21
04 : http://www.megaupload.com/?d=34H96R5B
05 : http://www.megaupload.com/?d=KWLBGNPM
06 : http://www.megaupload.com/?d=XUYD60LT
07 : http://www.megaupload.com/?d=HMAB2UH1
08 : http://www.megaupload.com/?d=ET517NUH
09 : http://www.megaupload.com/?d=DUKU9ITT
10 : http://www.megaupload.com/?d=EVDFCSOW
Muốn xem phim online mà không có thời gian tra cứu website của chúng tôi thường xuyên?
Không sao cả! Hãy đăng ký email và chúng tôi sẽ gữi link phim đến cho bạn.

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời  |    Chỉnh bài

 
DISCAIMER: We do not host any of the media files. Links are gather and submit by users from (MegaUpload, RapidShare, YouTube, Veoh, DailyMotion, Google Video). If you have any copyright issues please contact appropriate media file owners and/or hosters. LUYENPHIM.COM not liable for copyright by any country.


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.