Xem Phim > Phim Bộ > Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ (5/5 DVD_US.LT)

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ (5/5 DVD_US.LT)


Ngày: 10.6.2009
Người Đăng: Bí ẩn


Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ - Nhat Kiem Chan Giang Ho

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ. 5DVD dài 28 tiếng. ATV. Kiếm Hiệp_US.LT.
Diển Viên: Lưu Tùng Nhân, Từ Thiếu Cường, Thái Hiểu Nhi, Ân Chí Cường, Tần Phối...

DVD 1
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=4OQENIWH
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=XB405WRM
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=GOG3VBZB
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=NEHEGGIZ
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=8W5SKKOC
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=W8YSYV91
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=R4AYFTJ5
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=OQ9G47TA
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=SVEPH5GU
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=BJWVX1UI
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=GJHYRTRK
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=SA4X9MWR
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=P8HNQ4FC
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=WO5NROWR
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=AYPK6H5F
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=JLY1SU4X
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=51L6T2FM
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=IBYQNIBV
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=AJEABC2M
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=W3HMVNP6
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=SD7YXIKS
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=1F4XIO55
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=UK8OP8P2
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=EXSUJOMB
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=YWRBCXXN
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=SXJ7SH7Z
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=LJS418J0
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=27ANQI76
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=NLMVANW1
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=HL2CR5G3
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=2P15DSZG
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=G5Q78CWK
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=28J1XJEY
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=SZ0AW7WP
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=PDI0WGPI
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=7OE4NX1C
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=7SQSWLFL
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=FU2U65UL
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=ZEESHH5A
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=EAIWFR2A
DVD 2
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=S2BA6GN2
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=AIUIFBFF
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=1T9IGT0P
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=YHQ7DFS2
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=JCN1ATV7
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=NBIY5QQ0
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=JTS1BKNM
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=NS6I5LOS
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=MZUYOXO1
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=4D9J2B45
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=HR4W0LRU
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=DF98MIDZ
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=9TITUAQV
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=W3GI02GL
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=E8ABBFM6
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=H19NIW6R
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=BTP6TAUD
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=GW1YVIC9
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=XQD5YOU0
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=41KGEDTR
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=8TFLAZNZ
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=QHKEHJ3A
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=XRF60ITC
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=AX3P8NO8
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=1GQ7PYKO
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=OJYMMPW5
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=F5HK4MVV
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=NT91J7P2
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=NE21C540
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=JEX3GP67
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=WQX8TZ6L
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=60BN57RK
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=HG8POYUK
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=YEF0M5IE
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=BUG7AQE0
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=49RVMAZM
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=NFHQYP6D
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=6EW1P8VC
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=NY2STTYS
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=TQ685VTA
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=38F8EMI6
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=0G5QAZQ7
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=JXHJHXVF
ISO_044 http://www.megaupload.com/?d=CBMS69IO
ISO_045 http://www.megaupload.com/?d=S6MLXD70
ISO_046 http://www.megaupload.com/?d=0L9DMWJZ
DVD 3
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=UX72MIZC
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=JKJ31J6N
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=TI57ZV89
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=G0KBE2L6
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=ODP4QI9S
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=QVPMBRCO
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=K1GEP869
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=O8TNTPKI
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=XPKMYGPA
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=T1TIJAVS
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=IVN4524R
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=S5URVL77
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=2J4FPO7W
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=A1AA9RBC
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=48NZHDHO
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=33CM5A8W
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=30AZX98O
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=R4T19XMC
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=2MN0GA83
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=I5R7DH0E
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=XJDZE05W
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=0M8J5V5J
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=4YEJ8MLM
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=H671I3RB
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=88AMK0N0
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=TIP7U5B6
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=JAO2SZFA
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=V51A8L8L
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=W7JPI812
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=8FVSZRNS
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=LYICBJRV
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=JIJOJS4N
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=YIYRW7M1
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=VJZWO3C8
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=Z9TP7TJQ
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=F04GRTZF
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=XU2J8J4I
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=9128M4RC
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=6LQ1W6XU
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=ATW4U3AB
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=Z1HULIVQ
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=XWY98FB4
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=U6IJ5FNL
ISO_044 http://www.megaupload.com/?d=T6F550G2
ISO_045 http://www.megaupload.com/?d=USINX8I9
DVD 4
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=XWVDZ26W
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=KVT8QL2R
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=CE793604
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=A7LBLR7A
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=EY739ZKX
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=F5HKKFJC
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=01K7FB4V
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=JX7ZSOM7
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=KNMES3M3
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=2IW1LBR9
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=FS0V8B91
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=6Z738R8M
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=Q1FKESUF
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=LASU4VVA
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=NQTGG6IP
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=541P71MF
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=F2ZJK0HP
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=5T5GGG7J
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=OXNDUL30
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=8JDHE1IR
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=QAN0RP1Q
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=HFM4GPSA
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=P09YJ28D
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=MZ453ME8
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=3YADXFA0
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=IUDN1AIC
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=UWJF3I0I
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=LNJWQ3HZ
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=XBQ8NA7E
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=MGKUB1S4
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=M15MNM31
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=14K4BAVD
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=FAUFM6TT
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=V67YDOCP
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=ZYUAX99F
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=RKTMI8JY
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=AV2K1E8J
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=520P1GGY
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=03MERX09
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=UA8C12XC
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=3VJMY8ZK
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=2OYOAXGV
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=R6N3GRD2
DVD 5_End
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=L856YBZL
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=ALRZ4FTF
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=6B75RLDL
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=LYIRPZK2
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=ERX5LKH2
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=4ZES9BRQ
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=2YC6NTEM
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=IR8622EI
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=BVDWMBEQ
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=13MRJVC0
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=L0WKS1QR
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=OCCWIQDS
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=V0AT5ZRF
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=LJ2FPH23
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=8KP9PU46
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=HQJ0H5FI
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=LUH61FIB
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=727Q2C3O
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=6Q85YK68
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=I5TPLAZP
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=70GDCF1P
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=LMUR9PX0
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=LYPWUNOH
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=SYP5CN6R
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=MV5MW8Q7
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=AY2FLJ9U
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=CBMJUJ1Z
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=DP8G6H8L
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=6H6UNC3B
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=3TENP1R8
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=NZ3OHM28
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=8DDDRYDL
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=0123SW74
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=59JAAP8J
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=RF0CAP6F
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=41U78BUS
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=ZSZOHF7M
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=40S1F4CI

ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=ZHDQKFCY
Hoặc,
39. 001_ http://www.megaupload.com/?d=3IHD79L8
39. 002_ http://www.megaupload.com/?d=G1YKF03E

ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=E7V979E8
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=MQ828HIA
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=6A1LVIN0
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=IK00BUTU

Xong 5DVD, chúc các ACE. xem vui...,

Muốn xem phim online mà không có thời gian tra cứu website của chúng tôi thường xuyên?
Không sao cả! Hãy đăng ký email và chúng tôi sẽ gữi link phim đến cho bạn.

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời  |    Chỉnh bài

 
DISCAIMER: We do not host any of the media files. Links are gather and submit by users from (MegaUpload, RapidShare, YouTube, Veoh, DailyMotion, Google Video). If you have any copyright issues please contact appropriate media file owners and/or hosters. LUYENPHIM.COM not liable for copyright by any country.


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.