Xem Phim > Phim Bộ > Hoàng Hà Đại Phong Vân [60/60] *AVI*

Hoàng Hà Đại Phong Vân [60/60] *AVI*


Ngày: 9.2.2006
Người Đăng: Bí ẩn
Hoang Ha Dai Phong Van
Chiếu Dạng .AVI - 310 MB mỗi Tập
Phim Dài 60 Tập (DVD Rip)

Diễn Viên:
Lương Triều Vĩ
Trần Ngọc Liên
Ngô Khái Hòa
Trần Tú Châu
Huỳnh Nhật Hoa
Lưu Thanh Vân

Nội Dung (Copy & Paste):
Thời Văn Đế trị vì trên giang hồ xuất hiện một người võ thuật xuất chúng hay cứu giúp người nghèo khó đó là Trương Tam Lang (Lương Triều Vĩ). Lưu Hùng kẻ thù không đội trời chung của Trương Tam Lang cứ theo hãm hại nhưng đều được Trương hóa giải. Ái thiếp của Văn Đế lại là hồng nhan tri kỷ của Trương. Ngoài ra Trương còn được sự ngưỡng mộ của Lan Linh công chúa (Trần Ngọc Liên) Lý Sương Nhi và Trương Tôn Võ Hậu. Trong một cơ duyên Trương kết thân với Lý Tinh, Hồng Phật nữ, Lý Thế Minh và Lý Mật trong lúc Dương Quân mưu đồ đoạt ngôi, cả phái của Trương bèn đứng lên dẹp giặc không may trong nhóm có người ham lợi quên nghĩa từ đó một trận chiến khóc liệt đã diễn ra....

Software DL Nhanh -> Internet Download Manager (IDM)
Software Split & Join Files -> File SJ-SPLIT 2.9
Software Splitter & Joiner for files i.e 1A & 1B -> Splitter & Joiner
Software Xem Phim -> PowerDVD

01.001 Download
01.002 Download

02.001 Download
02.002 Download

03.001 Download
03.002 Download

04.001 Download
04.002 Download

05.001 Download
05.002 Download

06.001 Download
06.002 Download

07.001 Download
07.002 Download

08.001 Download
08.002 Download

09.001 Download
09.002 Download

10.001 Download
10.002 Download

11.001 Download
11.002 Download

12.001 Download
12.002 Download

13.001 Download
13.002 Download

14.001 Download
14.002 Download

15.001 Download
15.002 Download

16.001 Download
16.002 Download

17.001 Download
17.002 Download

18.001 Download
18.002 Download

19.001 Download
19.002 Download

20.001 Download
20.002 Download

21.001 Download
21.002 Download

22.001 Download
22.002 Download

23.001 Download
23.002 Download

24.001 Download
24.002 Download

25.001 Download

25.002 Download

26.001 Download
26.002 Download

27.001 Download
27.002 Download

28.001 Download
28.002 Download

29.001 Download
29.002 Download

30.001 Download
30.002 Download
31.001 Download
31.002 Download

32.001 Download
32.002 Download

33.001 Download
33.002 Download

34.001 Download
34.002 Download

35.001 Download
35.002 Download

36.001 Download
36.002 Download

37.001 Download
37.002 Download

38.001 Download
38.002 Download

39.001 Download
39.002 Download

40.001 Download
40.002 Download

41.001 Download
41.002 Download

42.001 Download
42.002 Download

43.001 Download
43.002 Download

44.001 Download
44.002 Download

45.001 Download
45.002 Download

46.001 Download
46.002 Download

47.001 Download
47.002 Download

48.001 Download
48.002 Download

49.001 Download
49.002 Download

50.001 Download
50.002 Download

51.001 Download
51.002 Download

52.001 Download
52.002 Download

53.001 Download
53.002 Download

54.001 Download
54.002 Download

55.001 Download
55.002 Download

56.001 Download
56.002 Download

57.001 Download
57.002 Download

58.001 Download
58.002 Download

59.001 Download
59.002 Download

60.001 Download
60.002 DownloadHoangHaDaiPhongVan-01.001
HoangHaDaiPhongVan-01.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-02.001
HoangHaDaiPhongVan-02.002

-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-03.001
HoangHaDaiPhongVan-03.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-04.001
HoangHaDaiPhongVan-04.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-05.001
HoangHaDaiPhongVan-05.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-06.001
HoangHaDaiPhongVan-06.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-07.001
HoangHaDaiPhongVan-07.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-08.001
HoangHaDaiPhongVan-08.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-09.001
HoangHaDaiPhongVan-09.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-10.001
HoangHaDaiPhongVan-10.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-11.001
HoangHaDaiPhongVan-11.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-12.001
HoangHaDaiPhongVan-12.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-13.001
HoangHaDaiPhongVan-13.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-14.001
HoangHaDaiPhongVan-14.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-15.001
HoangHaDaiPhongVan-15.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-16.001
HoangHaDaiPhongVan-16.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-17.001
HoangHaDaiPhongVan-17.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-18.001
HoangHaDaiPhongVan-18.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-19.001
HoangHaDaiPhongVan-19.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-20.001
HoangHaDaiPhongVan-20.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-21.001
HoangHaDaiPhongVan-21.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-22.001
HoangHaDaiPhongVan-22.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-23.001
HoangHaDaiPhongVan-23.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-24.001
HoangHaDaiPhongVan-24.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-25.001
HoangHaDaiPhongVan-25.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-26.001
HoangHaDaiPhongVan-26.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-27.001
HoangHaDaiPhongVan-27.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-28.001
HoangHaDaiPhongVan-28.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-29.001
HoangHaDaiPhongVan-29.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-30.001
HoangHaDaiPhongVan-30.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-31.001
HoangHaDaiPhongVan-31.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-32.001
HoangHaDaiPhongVan-32.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-33.001
HoangHaDaiPhongVan-33.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-34.001
HoangHaDaiPhongVan-34.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-35.001
HoangHaDaiPhongVan-35.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-36.001
HoangHaDaiPhongVan-36.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-37.001
HoangHaDaiPhongVan-37.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-38.001
HoangHaDaiPhongVan-38.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-39.001
HoangHaDaiPhongVan-39.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-40.001
HoangHaDaiPhongVan-40.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-41.001
HoangHaDaiPhongVan-41.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-42.001
HoangHaDaiPhongVan-42.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-43.001
HoangHaDaiPhongVan-43.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-44.001
HoangHaDaiPhongVan-44.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-45.001
HoangHaDaiPhongVan-45.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-46.001
HoangHaDaiPhongVan-46.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-47.001
HoangHaDaiPhongVan-47.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-48.001
HoangHaDaiPhongVan-48.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-49.001
HoangHaDaiPhongVan-49.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-50.001
HoangHaDaiPhongVan-50.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-51.001
HoangHaDaiPhongVan-51.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-52.001
HoangHaDaiPhongVan-52.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-53.001
HoangHaDaiPhongVan-53.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-54.001
HoangHaDaiPhongVan-54.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-55.001
HoangHaDaiPhongVan-55.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-56.001
HoangHaDaiPhongVan-56.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-57.001
HoangHaDaiPhongVan-57.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-58.001
HoangHaDaiPhongVan-58.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-59.001
HoangHaDaiPhongVan-59.002
-----0o0-----
HoangHaDaiPhongVan-60.001
HoangHaDaiPhongVan-60.002WMV Format

Tap 1 Download
Tap 2 Download
Tap 3 Download
Tap 4 Download
Tap 5 Download
Tap 6 Download
Tap 7 Download
Tap 8 Download
Tap 9 Download
Tap 10 Download
Tap 11 Download
Tap 12 Download
Tap 13 Download
Tap 14 Download
Tap 15 Download
Tap 16 Download
Tap 17 Download
Tap 18 Download
Tap 19 Download
Tap 20 Download
Tap 20 Download
Tap 21 Download
Tap 22 Download
Tap 23 Download
Tap 24 Download
Tap 25 Download
Tap 26 Download
Tap 27 Download
Tap 28 Download
Tap 29 Download
Tap 30 Download
Tap 31 Download
Tap 32 Download
Tap 33 Download
Tap 34 Download
Tap 35 Download
Tap 36 Download
Tap 37 Download
Tap 38 Download
Tập 39 Download
Tập 40 Download
Tập 41 Download
Tập 42 Download
Tập 43 Download
Tập 44 Download
Tập 45 Download
Tap 47 Download
Tập 48 Download
Tập 49 Download
Tập 50 Download
Tập 51 Download
Tập 52 Download
Tập 53 Download
Tập 54 Download
Tập 55 Download
Tập 56 Download
Tập 57 Download
Tập 58 Download
Tập 59 Download
Tập 60 Download

Muốn xem phim online mà không có thời gian tra cứu website của chúng tôi thường xuyên?
Không sao cả! Hãy đăng ký email và chúng tôi sẽ gữi link phim đến cho bạn.

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời  |    Chỉnh bài

 
DISCAIMER: We do not host any of the media files. Links are gather and submit by users from (MegaUpload, RapidShare, YouTube, Veoh, DailyMotion, Google Video). If you have any copyright issues please contact appropriate media file owners and/or hosters. LUYENPHIM.COM not liable for copyright by any country.


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.