Xem Phim > Phim Bộ > Phi Thiên Thần Ký - The Dance in The Sky (33/33 Tập DVDRip Avi)

Phi Thiên Thần Ký - The Dance in The Sky (33/33 Tập DVDRip Avi)


Ngày: 2.19.2008
Người Đăng: Bí ẩn
Phi Thiên Thần Ký
US lồng tiếng
Format: avi
Total Eps: 38
File size: 300 MB
Genre: Wuxia

Cast: Wong Ya-nan, Joo Jin-mo, Park Ji-yoon, Park Sin-hye, Niu Li

Bộ phim nầy được hợp tác giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, lấy bối cảnh của triều đại nhà Minh. Câu chuyện bắt đầu từ khi Lưu Thiên Ngọc, chủ nhân của quyển sách Phi Thiên Thần Ký bị giết và để lại người con trai mới chào đời, Lưu Trần Hạ. Trần Hạ được thuộc nhân của Lưu Thiên Ngọc, Quách Tạng nuôi dưỡng và truyền dạy võ học từ quyển Phi Thiên Thần Ký. Hai mươi năm sau, Trần Hạ lại đem lòng yêu thương người con gái của kẻ thù giết cha. Trong khi đó, kiếm thuật của Trần Hạ đã đạt tới tột đỉnh để có thể trở thành Thần Kiếm. Nếu Trần Hạ tiến thêm một bước nữa vào lãnh vực tối cao, Trần Hạ sẽ trở thành Ma Kiếm. Thần hay Ma, Trần Hạ sẽ chọn cái nào? Tình yêu của Trần Hạ và Tuyết Lợi sẽ ra sao?.....

Tập 01 Download
Tập 02 Download
Tập 03 Download
Tập 04 Download
Tập 05 Download
Tập 06 Download
Tập 07 Download
Tập 08 Download
Tập 09 Download
Tập 10 Download
Tập 11 Download
Tập 12 Download
Tập 13 Download
Tập 14 Download
Tập 15 Download
Tập 16 Download
Tập 17 Download
Tập 18 Download
Tập 19 Download
Tập 20 Download
Tập 21 Download
Tập 22 Download
Tập 23 Download
Tập 24 Download
Tập 25 Download
Tập 26 Download
Tập 27 Download
Tập 28 Download
Tập 29 Download
Tập 30 Download
Tập 31 Download


Link Mediafire:

Tập 01.001 Download
Tập 01.002 Download
Tập 01.003 Download

Tập 02.001 Download
Tập 02.002 Download
Tập 02.003 Download
Tập 02.004 Download

Tập 03.001 Download
Tập 03.002 Download
Tập 03.003 Download

Tập 04.001 Download
Tập 04.002 Download
Tập 04.003 Download
Tập 04.004 Download

Tập 05.001 Download
Tập 05.002 Download
Tập 05.003 Download

Tập 06.001 Download
Tập 06.002 Download
Tập 06.003 Download

Tập 07.001 Download
Tập 07.002 Download
Tập 07.003 Download

Tập 08.001 Download
Tập 08.002 Download
Tập 08.003 Download

Tập 09.001 Download
Tập 09.002 Download
Tập 09.003 Download

Tập 10.001 Download
Tập 10.002 Download
Tập 10.003 Download

Tập 11.001 Download
Tập 11.002 Download
Tập 11.003 Download

Tập 12.001 Download
Tập 12.002 Download
Tập 12.003 Download
Tập 12.004 Download

Tập 13.001 Download
Tập 13.002 Download
Tập 13.003 Download
Tập 13.004 Download

Tập 14.001 Download
Tập 14.002 Download
Tập 14.003 Download

Tập 15.001 Download
Tập 15.002 Download
Tập 15.003 Download

Tập 16.001 Download
Tập 16.002 Download
Tập 16.003 Download

Tập 17.001 Download
Tập 17.002 Download
Tập 17.003 Download
Tập 17.004 Download

Tập 18.001 Download
Tập 18.002 Download
Tập 18.003 Download

Tập 19.001 Download
Tập 19.002 Download
Tập 19.003 Download

Tập 20.001 Download
Tập 20.002 Download
Tập 20.003 Download

Tập 21.001 Download
Tập 21.002 Download
Tập 21.003 Download

Tập 22.001 Download
Tập 22.002 Download
Tập 22.003 Download

Tập 23.001 Download
Tập 23.002 Download
Tập 23.003 Download

Tập 24.001 Download
Tập 24.002 Download
Tập 24.003 Download
Tập 24.004 Download

Tập 25.001 Download
Tập 25.002 Download
Tập 25.003 Download

Tập 26.001 Download
Tập 26.002 Download
Tập 26.003 Download

Tập 27.001 Download
Tập 27.002 Download
Tập 27.003 Download

Tập 28.001 Download
Tập 28.002 Download
Tập 28.003 Download

Tập 29.001 Download
Tập 29.002 Download
Tập 29.003 Download

Tập 30.001 Download
Tập 30.002 Download
Tập 30.003 Download

==============================================================

Phim dạng: DVDRip
Phim dai : 33 Tap
Link size : 440 MO
Host : Megaupload
Long Tieng : US - TVB
Good Audio

01 : Download
02 : Download
03 : Download
04 : Download
05 : Download
06 : Download
07 : Download
08 : Download
09 : Download
10 : Download
11 : Download
12 : Download
13 : Download (dài 40" , không có việt audio từ phút 14:50 đến 15:30 )
14 : Download
15 : Download
16 : Download
17 : Download
18 : Download

Tập 01 : Download
Tập 02 : Download
Tập 03 : Download
Tập 04 : Download
Tập 05 : Download
Tập 06 : Download
Tập 07 : Download
Tập 08 : Download
Tập 09 : Download
Tập 10 : Download
Tập 11 : Download
Tập 12 : Download
Tập 13 : Download
Tập 14 : Download
Tập 15 : Download
Tập 16 : Download
Tập 17 : Download
Tập 18 : Download
Tập 19 : Download
Tập 20 : Download
Tập 21 : Download
Tập 22 : Download
Tập 23 : Download
Tập 24 : Download
Tập 25 : Download
Tập 26 : Download
Tập 27 : Download
Tập 28 : Download
Tập 29 : Download
Tập 30 : Download
Tập 31 : Download
Tập 32 : Download
Tập 33END : Download

Extra Links:

1. Download
2. Download
3. Download
4. Download
5. Download
6. Download
7. Download
8. Download
9. Download
10. Download
11. Download
12. Download
13. Download
14. Download
15. Download
16. Download
17. Download
18. Download
19. Download
20. Download
21. Download
22. Download
23. Download
24. Download
25. Download
26. Download
27. Download
28. Download
29. Download
30. Download
31. Download
32. Download
33End. Download

1.001 : Download
1.002 : Download
1.003 : Download
1.004 : Download
1.005 : Download

2.001 : Download
2.002 : Download
2.003 : Download
2.004 : Download
2.005 : Download

3.001 : Download
3.002 : Download
3.003 : Download
3.004 : Download
3.005 : Download

4.001 : Download
4.002 : Download
4.003 : Download
4.004 : Download
4.005 : Download

5.001 : Download
5.002 : Download
5.003 : Download
5.004 : Download
5.005 : Download

6.001 : Download
6.002 : Download
6.003 : Download
6.004 : Download
6.005 : Download

7.001 : Download
7.002 : Download
7.003 : Download
7.004 : Download
7.005 : Download

8.001 : Download
8.002 : Download
8.003 : Download
8.004 : Download
8.005 : Download

9.001 : Download
9.002 : Download
9.003 : Download
9.004 : Download
9.005 : Download

10.001 : Download
10.002 : Download
10.003 : Download
10.004 : Download
10.005 : Download

11.001 : Download
11.002 : Download
11.003 : Download
11.004 : Download
11.005 : Download

12.001 : Download
12.002 : Download
12.003 : Download
12.004 : Download
12.005 : Download

13.001 : Download
13.002 : Download
13.003 : Download
13.004 : Download
13.005 : Download

14.001 : Download
14.002 : Download
14.003 : Download
14.004 : Download
14.005 : Download

15.001 : Download
15.002 : Download
15.003 : Download
15.004 : Download
15.005 : Download

16.001 : Download
16.002 : Download
16.003 : Download
16.004 : Download
16.005 : Download

17.001 : Download
17.002 : Download
17.003 : Download
17.004 : Download
17.005 : Download

18.001 : Download
18.002 : Download
18.003 : Download
18.004 : Download
18.005 : Download

19.001 : Download
19.002 : Download
19.003 : Download
19.004 : Download
19.005 : Download

20.001 : Download
20.002 : Download
20.003 : Download
20.004 : Download
20.005 : Download

21.001 : Download
21.002 : Download
21.003 : Download
21.004 : Download
21.005 : Download

22.001 : Download
22.002 : Download
22.003 : Download
22.004 : Download
22.005 : Download

23.001 : Download
23.002 : Download
23.003 : Download
23.004 : Download
23.005 : Download

24.001 : Download
24.002 : Download
24.003 : Download
24.004 : Download
24.005 : Download

25.001 : Download
25.002 : Download
25.003 : Download
25.004 : Download
25.005 : Download

26.001 : Download
26.002 : Download
26.003 : Download
26.004 : Download
26.005 : Download

27.001 : Download
27.002 : Download
27.003 : Download
27.004 : Download
27.005 : Download

28.001 : Download
28.002 : Download
28.003 : Download
28.004 : Download
28.005 : Download

29.001 : Download
29.002 : Download
29.003 : Download
29.004 : Download
29.005 : Download

30.001 : Download
30.002 : Download
30.003 : Download
30.004 : Download
30.005 : Download

31.001 : Download
31.002 : Download
31.003 : Download
31.004 : Download
31.005 : Download

32.001 : Download
32.002 : Download
32.003 : Download
32.004 : Download
32.005 : Download

33.001 : Download
33.002 : Download
33.003 : Download
33.004 : Download
33.005 : Download


==============================================================

Phi Thien Than Ky - The Dance in The Sky
32 Tập :: US lồng tiếng
Chiếu dạng DVDRip AVI

Tập 1:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 2:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 3:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 4:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 5:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 6:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 7:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 8:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 9:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 10:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 11:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 12:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 13:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 14:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 15:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 16:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 17:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 18:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 19:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 20:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 21:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 22:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 23:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 24:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 25:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 26:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 27:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 28:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 29:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 30:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 31:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Tập 32:
001 Download
002 Download
003 Download
004 Download
005 Download

Muốn xem phim online mà không có thời gian tra cứu website của chúng tôi thường xuyên?
Không sao cả! Hãy đăng ký email và chúng tôi sẽ gữi link phim đến cho bạn.

  Gũi tặng cho bạn  |    Trả Lời  |    Chỉnh bài

 
DISCAIMER: We do not host any of the media files. Links are gather and submit by users from (MegaUpload, RapidShare, YouTube, Veoh, DailyMotion, Google Video). If you have any copyright issues please contact appropriate media file owners and/or hosters. LUYENPHIM.COM not liable for copyright by any country.


Giup dien dan duy tri duoc lau hon!


Trang Chu | Quy Dinh Ban Quyen | Quy Dinh Bao Mat | Thoa Thuan Su Dung | Xem Phim Online | RSS

Copyright (c) 2006 LUYENPHIM.COM All rights reserved.